אריזת ויסוצקי בצרפת, שנות ה- 30

בתקופה זו, בה היתה ויסוצקי חברה גלובלית מצליחה, נמכר התה בכל מדינה באריזה יחודית לה.